Khawvel a Hmar puan sau pen

Khawvel a Hmar puan sau pen

CCpur 5 June 2014: Bible Hill Youth Club (National Social Development & Research Center) malakna nuai a Tribal Enterprise, Bible Hill, Rengkai ten khawvel a Hmarpuan saupen hi dia gingtak 4 June 2014 in gan zou ta uhi. Hiai puan ahih leh feet 100 vel a sau hi a, numei 4 puangatna khawl khat zanga kha 2 sung a gat uh ahi. Hiai sang a puan sauzaw theih hita dihlou phot ahi a, huai ziaka Hmar puan sau pen hi ding a gintak ahi.

virthli.in

longesthmarpuan1

longesthmarpuan2