Tuithapi Khua Hausa Pu Phungzathang Tonsing toh khua mipi kithuahkhawmna

Tuithapi Khua Hausa Pu Phungzathang Tonsing toh khua mipi kithuahkhawmna. Date 3 November 2014 at Tuithaipi Khua, Churachandpur.