UPDATES:

S5 Box

ZOGAM.COM Login

Fiction

Display # 
Sen ngai to gibang khen na ngasuan lei 01 December 2015 Written by Owen munluo 763
Khaloh Neihlouh Ziak In ‘Delete’ Ka Hita..!! 31 July 2015 Written by K Lianthansang 967
Thangsuah Zogam Government 06 November 2013 Written by Sang Quptong 1525
Ngilh lah lungdeih - I 01 November 2013 Written by Kei' min Pau Ngaihte 1609
Ngilh lah lungdeih - II 01 November 2013 Written by Kei'min Pau Ngaihte 2107
Hunlui Liamsa Geel In.. 18 May 2013 Written by Thangsuanlian Ngaihte 1375
U'Muan, nangle ngawlta maive maw 26 April 2013 Written by McMuan 1827
Diary Of Freddy And Jane 14 February 2013 Written by Kamlalmuan Ngaihte 1376
Houthou Huang: Numei Mizia 31 October 2012 Written by Muana Guite 2103
Ka Paal Heuta 23 October 2012 Written by Thanuam Dahpa 1645
Lunga Natup Tangpa toh Hongleng Mai Un aw - II 16 September 2012 Written by Thnuam Dahpa (Tz Khual) 1704
Luankhi Nul Nawn Kei Ning - II 13 September 2012 Written by George Tonsing 2535
Ananda Hospital 24 August 2012 Written by Hoyh Guite 2201
Sian Lem Geel Louh Hinteh 22 August 2012 Written by George Tonsing 1706
For Auld Lang Syne 19 August 2012 Written by Biabiak Muamuan Vualnam 1441
Luankhi Nul Nawn Kei Ning - I 17 August 2012 Written by George Tonsing 2494
Simthu Leh Zaila 08 July 2012 Written by Pau Lian 2345
Singdang Englou in... 08 July 2012 Written by Paumuanlal Guite 2693
Lunga Natup Tangpa toh Hongleng Mai Un aw 08 July 2012 Written by Thanuam Dahpa 2200
Aw Naa hina maizen e... 07 June 2012 Written by Thanuam Dahpa 2214
Ngaih aw... Selung Na Liap Lou Aw...(Part IV-VIII) 16 May 2012 Written by Paumuanlal Guite 2660
Ngaih aw... Selung Na Liap Lou Aw... 07 May 2012 Written by Paumuanlal Guite 2871
Aw... Nang Zingchiang 06 May 2012 Written by Lovely Ginom Hangshing Zomi 2497
Sanggah Luankhi Chikleh Hulding Hiam (Bung V-XVI) 02 May 2012 Written by Thanuam Dahpa 2945
Itna Simthu Hon Lel Kha Hileng Zaw Aw... 18 April 2012 Written by Eric Guite 3239
Sanggah luankhi chikleh hulding hiam...zopna 15 April 2012 Written by Thanuam Dahpa 3638
Sanggah Luankhi Chikleh Hulding Hiam 08 April 2012 Written by Thanuam Dahpa 3972
Hon demlou aw...... 08 April 2012 Written by Paumuanlal Guite 2913